Android Anlaşma Kabulü

yes | sudo ~/Library/Android/sdk/tools/bin/sdkmanager –licenses | Mac İçin cmd.exe “”/K”%LocalAppData%\Android\sdk\tools\bin\sdkmanager.bat –licenses” | Windows

C# EF (Entity Framework) Migration

Tools Nuget Package Manager Package Manager Console öncelikle yukarıdaki adımları izleyerek paket yönetici konsoluna ulaşıyoruz.   Enable-Migrations kodunu PM (Packet Manager) ‘ a giriyoruz. Add-Migration Initial ifadesi ile migrasyonu oluşturuyoruz. Eğer daha öncesinde model dosyasında değişiklik yaptıysanız migration otomatik olarak içi doldurularak karşımıza gelecektir. public override void Up() { RenameColumn(table:…