import pymysql

connection = pymysql.connect(host='localhost',
user='root',
password='root',
db='deneme',
cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)

cursor = connection.cursor()
name="Sefa"
surname="SAYLAN"
sql = "INSERT INTO kisiler (ad,soyad) VALUES (%s, %s)"
cursor.execute(sql, (name,surname))

connection.commit()

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir