Giriş

Hem büyük projeler hem de ufak uygulamalar için büyük bir başlanıç niletiliğnde olan laravel’ın yapısını inceleyelim. Uygulamalarınızda laravel’i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Composer üzerinden otomatik olarak sınıfları yükleyebilirsiniz.

Model Klasörü Nerede ?

Laravel’e başlayan birçok geliştirici model klasörünü göremediği için kafası karışık ancak böyle bir dizinin bulunammasının temel nedeni bizim models kelimesini kapalı bulmamız bu yüzden birçok farklı insan tarafından birçok farklı isim düşünülebilir, Örneğin iş mantığı gibi. Öteyaandan modeller sınıfları ifade ederler ve ilişkili veri tabanları ile etkileşim içerisindedirler.

Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak bizim uygulama için seçtiğimiz Eloquent modelleri varsayılandır ve geliştiricilere geliştirme olanağı sunar.

App Dizini

Uygulamaların çekirdek katmanıdır. Detayları daha fazla verilebilir daha sonra etraflıca değinilecetir. ancak Uygulamaların tüm sınıfları bu klasör altında yer alacaktır.

Bootstrap Dizini

Bu dizin app.php dosyasını içermektedir. Ayrıca bu dizinde cache klasörüde bulumatkadır.

Framework tarafından oluşturulan performans optimiazsyon rotolama ve servis gibi logların depolanmasını sağlar.

Config Dizini

İsminden de anlaşılacağı üzere uygulamanın ayar dosyaların içerir, birçok farklı şekilde oku nabilir içindeki dosyalar, Tüm seçeneklere kendiniz erişebilirsiniz.

Database Dizini

Database migrations , models, ve seeds leri içerir eğer siz isterseniz
Bu dizinde SQL Lite veritabanı da kullanabilirsiniz.

Genel Dizini

Bu dizin index.php dosyasını içerir ve içerisinde javascript css ve görselleri barındırır.

Resources Directory

View burada yer alır LESS, SASS, yada JavaScript. dosyalarıda bu dizinde yer alabilir.

Routes Dizini

Uygulama içerisinde kullanılan tüm yönlendirmeleri içerisinde barındırır. web.php, api.php, console.php ve channels.php dosyaları içerisinde mevcuttur

web.php içerir RouteServiceProvider web işlemleriyle ilgili yönlendirmeleri içerir, Oturum bilgisi, CSRF koruma ve cookie şifreleme gibi özellikleri içerir. Eğer Uygulamanız web üzerinden aktif değilse bu durumda , RESTful API kullanabilirsiniz.

api.php RouteServiceProvider sınıfından türetilerek meydana gelir ve sorguların sınırlanmasını sağlar, kimlik doğrulama ve uygulamaya erişim istekleri burada gerçekleşir.

Storage Dizini

Bu dizin Blade templatei içerir, oturum dosyaları, yüklenen dosyalar vb birçok veriye ev sahipliği yapar.

storage/app/public klasörü kullanıcıalr tarafından oluşturulan dosyaları saklamak için kullanılabilir, avatar, profil vb herkes tarafından erişime açıtkır.
Eğer sembolik bir link oluşturmak istiyorsanız

 php artisan storage:link command.

komutunu kullanabilirsiniz.

Tests Dizini

Testleri içeren bölümdür.

Vendor Dizini

Composer tarafından indirilen eklentileri içerir, bağımlılıklar burada yer alır.

 

 

The App Directory

Console, Http, ve Providers dizinlerini içerisinde barındırır   Console ve Http dizinleri ile API oluşturulabilir.   Artisan yardımıyla  Http dizininde  controller  , ara katmanlar ve istekler yönetilebilir.

 

Console Dizini

Tüm Artisan komutları burada yer alır.

eğer bu kalsör bulunmuyorsa

make:command command

ifadesini kullanım

 

Events Directory

Eğer bu dizin yoksa aşağıdaki komutu kullanın

event:generate ve

make:event Artisan commands.

Eylem sınıflarına ev sahipliği yapar. Eylemler hatalar için kullanılabilir , uygulamalarınıza esneklik kazandırır.

Exceptions dizini

Uygulamalardaki özel durumları yakalamak için kullanılır, uygulamanız bir hata fırlattığında özel bir döndü sağlamak istiyorsanız hataya karşı  bu sınıfı özelleştirerek istediğiniz çıktıyı gösterebilirsiniz.

The Http Directory

Ara katman kontrollerini içerir, form istekeler gibi.

Jobs Dizini

İsteklerlerin ve uygulamanın yaşam döngüsü burada yer alır. Kaynak isteklerinin senkron olması buradan yönetilir.

 

Listeners Dizini

 

Eğer bu dizin sizde bulunmuyorsa

event:generate

yada

make:listener

Eylemleri yakalar. mantıklı yanıtlar döndürmenizi sağlar.  Bir kullanıcının kaydolduğunu varsayalım onu bir hoşgeldin emaili gönderen listener ile karşılayabiliriz. event might be handled by a SendWelcomeEmail listener.

Mail Dizini
Bu dizin eğer yoksa oluşturmak için aşağıdaki komutları kullanın.

make:mail
Mail::send metodu ile mail gönderme işlemleri gerçekleştirilebilir..

Notifications Dizini

Bu dizin eğer yoksa oluşturmak için aşağıdaki komutları kullanın.

make:notification

email, Slack, SMS, gibi bildirimler göndermek için kullanılır..

Policies Dizini

Üyelik işlemleri gibi politikalar isteyen ve sorumlulukları belirleyen alanlarda kullanılmaktadır.

Rules Dizini

Kendi doğrulama kurallarınızı oluşturmanızı sağlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir